Gatavās produkcijas noliktavas piebūve un esošo būvju demontāža Rīgā, Vienības gatve 11

Pasūtītājs:

AS VG Kvadra Pak

Objekta nosaukums, atrašanās vieta:

Gatavās produkcijas noliktavas piebūve un esošo būvju demontāža Rīgā, Vienības gatve 11

Izpildes laiks:

2013.-2014.gads

Objekta adrese:

Vienības gatve 11, Rīga

Īss darbu apraksts:

Būvuzraudzība

Citi realizētie projekti

Jaunbūve – tirdzniecības centrs Stopiņu pagastā

Juglas un Biķernieku ielas krustojuma rekonstrukcija

Sešu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju jaunbūve

Ēku pārbūve Audēju iela 15 un Kalēju iela 48, Rīga

Sabiedriskās ēkas Ceru ielā 1, Salaspilī, pārveidošana izglītības iestādes vajadzībām

Bērnudārza un skolas jaunbūve Jaunā iela 8, Piņķi, Babītes novads

Zinātniski – tehnoloģiskā parka kompleksa jaunbūve

Ēkas 13. janvāra ielā 3, Rīgā, rekonstrukcija

Viļānu kultūras nama-bibliotēkas ēkas rekonstrukcija

Biomasas koģenerācijas elektrostacija Kārsavas ielā 1b, Preiļos, Preiļu novadā

Šķeldas katlu mājas rekonstrukcija (ar koģenerācijas staciju) Skolas ielā 21a, Brocēnos, Brocēnu novadā

Rīgas Sv.Marijas Magdalēnas Romas katoļu baznīcas ar vēsturisko ēku kompleksu atjaunošana

Gājēju tunelis zem Gogoļa ielas, Rīgā

Degvielas uzpildes stacijas būvniecība

DUS jaunbūve, Kuldīga

DUS jaunbūve, Valmiera

DUS jaunbūve, Cēsis

DUS jaunbūve, Limbaži

DUS Circle K Latvia pārbūve, Jēkabpils

DUS jaunbūve, Kandava

Biznesa un tirdzniecības centrs Valmiera, Rīgas iela 4